มีสินค้า

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11041' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19617,10492,20949,19618,20958,11033,11040,11048,11050,20948,10488,20957,10490 Array ( [0] => 19617 [1] => 10492 [2] => 20949 [3] => 19618 [4] => 20958 [5] => 11033 [6] => 11040 [7] => 11048 [8] => 11050 [9] => 20948 [10] => 10488 [11] => 20957 [12] => 10490 )