มีสินค้า

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11041' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11050,10492,19617,11040,20958,20957,10490,11033,10488,11048,19618 Array ( [0] => 11050 [1] => 10492 [2] => 19617 [3] => 11040 [4] => 20958 [5] => 20957 [6] => 10490 [7] => 11033 [8] => 10488 [9] => 11048 [10] => 19618 )