มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11040' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11050,10488,11041,20957,20958,10490,11048,20949,11033,10492,19617,20948,19618 Array ( [0] => 11050 [1] => 10488 [2] => 11041 [3] => 20957 [4] => 20958 [5] => 10490 [6] => 11048 [7] => 20949 [8] => 11033 [9] => 10492 [10] => 19617 [11] => 20948 [12] => 19618 )