มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11040' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20957,10490,11048,20949,11041,10492,10488,20948,11033,19617,20958,11050,19618 Array ( [0] => 20957 [1] => 10490 [2] => 11048 [3] => 20949 [4] => 11041 [5] => 10492 [6] => 10488 [7] => 20948 [8] => 11033 [9] => 19617 [10] => 20958 [11] => 11050 [12] => 19618 )