มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11040' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11033,11041,10488,20958,11048,11050,10490,20957,10492,19618,19617 Array ( [0] => 11033 [1] => 11041 [2] => 10488 [3] => 20958 [4] => 11048 [5] => 11050 [6] => 10490 [7] => 20957 [8] => 10492 [9] => 19618 [10] => 19617 )