มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5035,5302,7964,4939,11049,6126,3429,24013,6499,6221,5303,5959,7787,23064,5032,5038,16146,11030 Array ( [0] => 5035 [1] => 5302 [2] => 7964 [3] => 4939 [4] => 11049 [5] => 6126 [6] => 3429 [7] => 24013 [8] => 6499 [9] => 6221 [10] => 5303 [11] => 5959 [12] => 7787 [13] => 23064 [14] => 5032 [15] => 5038 [16] => 16146 [17] => 11030 )