มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5033,5959,11030,5303,2740,16146,6221,6488,7787,5035,5302,3687,6492,5032,3429,6126,11049,3701 Array ( [0] => 5033 [1] => 5959 [2] => 11030 [3] => 5303 [4] => 2740 [5] => 16146 [6] => 6221 [7] => 6488 [8] => 7787 [9] => 5035 [10] => 5302 [11] => 3687 [12] => 6492 [13] => 5032 [14] => 3429 [15] => 6126 [16] => 11049 [17] => 3701 )