มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11030,5959,2740,6488,3701,7787,6221,6125,5302,2742,16146,11049,7964,5033,6499,23063,23064,6126 Array ( [0] => 11030 [1] => 5959 [2] => 2740 [3] => 6488 [4] => 3701 [5] => 7787 [6] => 6221 [7] => 6125 [8] => 5302 [9] => 2742 [10] => 16146 [11] => 11049 [12] => 7964 [13] => 5033 [14] => 6499 [15] => 23063 [16] => 23064 [17] => 6126 )