มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6489,5032,6221,24013,7964,11030,7787,5302,5303,16146,6499,4939,11049,6492,23063,23064,5959,5038 Array ( [0] => 6489 [1] => 5032 [2] => 6221 [3] => 24013 [4] => 7964 [5] => 11030 [6] => 7787 [7] => 5302 [8] => 5303 [9] => 16146 [10] => 6499 [11] => 4939 [12] => 11049 [13] => 6492 [14] => 23063 [15] => 23064 [16] => 5959 [17] => 5038 )