มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6126,23063,3429,11049,7964,5303,6125,5302,5032,6492,2742,3687,5959,6221,16146,6499,2740,3701 Array ( [0] => 6126 [1] => 23063 [2] => 3429 [3] => 11049 [4] => 7964 [5] => 5303 [6] => 6125 [7] => 5302 [8] => 5032 [9] => 6492 [10] => 2742 [11] => 3687 [12] => 5959 [13] => 6221 [14] => 16146 [15] => 6499 [16] => 2740 [17] => 3701 )