มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23064,5033,6125,11049,2742,6126,5037,3687,2740,3701,23063,5035,5032,5303,11030,6492,6221,5038 Array ( [0] => 23064 [1] => 5033 [2] => 6125 [3] => 11049 [4] => 2742 [5] => 6126 [6] => 5037 [7] => 3687 [8] => 2740 [9] => 3701 [10] => 23063 [11] => 5035 [12] => 5032 [13] => 5303 [14] => 11030 [15] => 6492 [16] => 6221 [17] => 5038 )