มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2742,5302,6499,6488,5035,3687,5303,5959,5033,6489,16146,4939,5032,6126,3701,6125,5038,6221 Array ( [0] => 2742 [1] => 5302 [2] => 6499 [3] => 6488 [4] => 5035 [5] => 3687 [6] => 5303 [7] => 5959 [8] => 5033 [9] => 6489 [10] => 16146 [11] => 4939 [12] => 5032 [13] => 6126 [14] => 3701 [15] => 6125 [16] => 5038 [17] => 6221 )