สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10230,11021,8433,19502,11496,11027,18676,13044,11031,11023,8241,18228,9325,18673,8466,11170,14755,8464 Array ( [0] => 10230 [1] => 11021 [2] => 8433 [3] => 19502 [4] => 11496 [5] => 11027 [6] => 18676 [7] => 13044 [8] => 11031 [9] => 11023 [10] => 8241 [11] => 18228 [12] => 9325 [13] => 18673 [14] => 8466 [15] => 11170 [16] => 14755 [17] => 8464 )