สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9325,18228,11170,11496,19502,14755,18673,24093,8467,8465,11036,13045,11021,8241,10230,18679,8466,18676 Array ( [0] => 9325 [1] => 18228 [2] => 11170 [3] => 11496 [4] => 19502 [5] => 14755 [6] => 18673 [7] => 24093 [8] => 8467 [9] => 8465 [10] => 11036 [11] => 13045 [12] => 11021 [13] => 8241 [14] => 10230 [15] => 18679 [16] => 8466 [17] => 18676 )