สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14755,8241,11036,11031,8465,9325,18679,8464,8466,18228,11023,11496,18673,13045,11027,8433,11021,10230 Array ( [0] => 14755 [1] => 8241 [2] => 11036 [3] => 11031 [4] => 8465 [5] => 9325 [6] => 18679 [7] => 8464 [8] => 8466 [9] => 18228 [10] => 11023 [11] => 11496 [12] => 18673 [13] => 13045 [14] => 11027 [15] => 8433 [16] => 11021 [17] => 10230 )