สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14755,11023,8466,10230,8433,11021,8241,18673,11031,18228,18679,18676,8464,11027,9325,8467,11036,11496 Array ( [0] => 14755 [1] => 11023 [2] => 8466 [3] => 10230 [4] => 8433 [5] => 11021 [6] => 8241 [7] => 18673 [8] => 11031 [9] => 18228 [10] => 18679 [11] => 18676 [12] => 8464 [13] => 11027 [14] => 9325 [15] => 8467 [16] => 11036 [17] => 11496 )