สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11037' and ( pcharacter='186' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14783,11171,5122 Array ( [0] => 14783 [1] => 11171 [2] => 5122 )