สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11037' and ( pcharacter='186' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5122,14783,24344,11171 Array ( [0] => 5122 [1] => 14783 [2] => 24344 [3] => 11171 )