สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10492,11048,10490,19617,11040,11050,11041,10488,19618,20957,20958 Array ( [0] => 10492 [1] => 11048 [2] => 10490 [3] => 19617 [4] => 11040 [5] => 11050 [6] => 11041 [7] => 10488 [8] => 19618 [9] => 20957 [10] => 20958 )