สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10488,20949,11040,10492,11050,19617,11041,11048,20957,20948,20958,10490,19618 Array ( [0] => 10488 [1] => 20949 [2] => 11040 [3] => 10492 [4] => 11050 [5] => 19617 [6] => 11041 [7] => 11048 [8] => 20957 [9] => 20948 [10] => 20958 [11] => 10490 [12] => 19618 )