สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20948,10488,11041,19618,20958,20957,10492,10490,11040,11050,11048,20949,19617 Array ( [0] => 20948 [1] => 10488 [2] => 11041 [3] => 19618 [4] => 20958 [5] => 20957 [6] => 10492 [7] => 10490 [8] => 11040 [9] => 11050 [10] => 11048 [11] => 20949 [12] => 19617 )