สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19617,11050,10492,11040,20957,11048,10488,20958,11041,19618,10490 Array ( [0] => 19617 [1] => 11050 [2] => 10492 [3] => 11040 [4] => 20957 [5] => 11048 [6] => 10488 [7] => 20958 [8] => 11041 [9] => 19618 [10] => 10490 )