สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10490,20958,10492,19617,11050,20957,19618,11041,20949,10488,11040,11048,20948 Array ( [0] => 10490 [1] => 20958 [2] => 10492 [3] => 19617 [4] => 11050 [5] => 20957 [6] => 19618 [7] => 11041 [8] => 20949 [9] => 10488 [10] => 11040 [11] => 11048 [12] => 20948 )