สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11048,20957,10488,11041,11040,19618,10492,11050,19617,20948,10490,20949,20958 Array ( [0] => 11048 [1] => 20957 [2] => 10488 [3] => 11041 [4] => 11040 [5] => 19618 [6] => 10492 [7] => 11050 [8] => 19617 [9] => 20948 [10] => 10490 [11] => 20949 [12] => 20958 )