สินค้าเหลือน้อย

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11032' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14686,24014,8539,11029,10279,11020,11488,9421,8435,8437,22224,14693,8438,8439,11026,6496,4821,8436 Array ( [0] => 14686 [1] => 24014 [2] => 8539 [3] => 11029 [4] => 10279 [5] => 11020 [6] => 11488 [7] => 9421 [8] => 8435 [9] => 8437 [10] => 22224 [11] => 14693 [12] => 8438 [13] => 8439 [14] => 11026 [15] => 6496 [16] => 4821 [17] => 8436 )