สินค้าหมด

139 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11031' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11021,11170,18676,18673,18228,9325,18679,14755,8241,11023,8467,13044,19502,8433,11038,10230,11496,8466 Array ( [0] => 11021 [1] => 11170 [2] => 18676 [3] => 18673 [4] => 18228 [5] => 9325 [6] => 18679 [7] => 14755 [8] => 8241 [9] => 11023 [10] => 8467 [11] => 13044 [12] => 19502 [13] => 8433 [14] => 11038 [15] => 10230 [16] => 11496 [17] => 8466 )