มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3687,7787,6499,7964,3429,6492,2742,6489,5302,6488,11039,6221,16146,5038,5035,2740,6125,23063 Array ( [0] => 3687 [1] => 7787 [2] => 6499 [3] => 7964 [4] => 3429 [5] => 6492 [6] => 2742 [7] => 6489 [8] => 5302 [9] => 6488 [10] => 11039 [11] => 6221 [12] => 16146 [13] => 5038 [14] => 5035 [15] => 2740 [16] => 6125 [17] => 23063 )