มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11039,3701,6499,3429,6125,6489,7787,6488,23064,5303,2740,6221,24013,3687,5038,5037,6126,5959 Array ( [0] => 11039 [1] => 3701 [2] => 6499 [3] => 3429 [4] => 6125 [5] => 6489 [6] => 7787 [7] => 6488 [8] => 23064 [9] => 5303 [10] => 2740 [11] => 6221 [12] => 24013 [13] => 3687 [14] => 5038 [15] => 5037 [16] => 6126 [17] => 5959 )