มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6126,16146,24013,3701,5032,6488,5959,23063,5038,5037,4939,2742,5302,6221,5303,6125,6499,3429 Array ( [0] => 6126 [1] => 16146 [2] => 24013 [3] => 3701 [4] => 5032 [5] => 6488 [6] => 5959 [7] => 23063 [8] => 5038 [9] => 5037 [10] => 4939 [11] => 2742 [12] => 5302 [13] => 6221 [14] => 5303 [15] => 6125 [16] => 6499 [17] => 3429 )