มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5038,6492,3701,6126,6499,11039,5033,5037,7787,3429,6125,6221,2740,5303,5032,4939,6488,11049 Array ( [0] => 5038 [1] => 6492 [2] => 3701 [3] => 6126 [4] => 6499 [5] => 11039 [6] => 5033 [7] => 5037 [8] => 7787 [9] => 3429 [10] => 6125 [11] => 6221 [12] => 2740 [13] => 5303 [14] => 5032 [15] => 4939 [16] => 6488 [17] => 11049 )