มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11029' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9421,14686,4821,8438,22224,11488,11032,11020,14693,8436,6496,8439,10279,8435,8437,8539,11026 Array ( [0] => 9421 [1] => 14686 [2] => 4821 [3] => 8438 [4] => 22224 [5] => 11488 [6] => 11032 [7] => 11020 [8] => 14693 [9] => 8436 [10] => 6496 [11] => 8439 [12] => 10279 [13] => 8435 [14] => 8437 [15] => 8539 [16] => 11026 )