มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11029' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6496,11020,9421,22224,8435,11032,8539,24014,10279,8436,14693,4821,8439,8437,14686,11026,8438,11488 Array ( [0] => 6496 [1] => 11020 [2] => 9421 [3] => 22224 [4] => 8435 [5] => 11032 [6] => 8539 [7] => 24014 [8] => 10279 [9] => 8436 [10] => 14693 [11] => 4821 [12] => 8439 [13] => 8437 [14] => 14686 [15] => 11026 [16] => 8438 [17] => 11488 )