มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11029' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8439,11488,24014,8437,9421,11032,8539,8435,8438,4821,10279,14693,8436,6496,11026,14686,22224,11020 Array ( [0] => 8439 [1] => 11488 [2] => 24014 [3] => 8437 [4] => 9421 [5] => 11032 [6] => 8539 [7] => 8435 [8] => 8438 [9] => 4821 [10] => 10279 [11] => 14693 [12] => 8436 [13] => 6496 [14] => 11026 [15] => 14686 [16] => 22224 [17] => 11020 )