มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11011,6946,13982,6899,6057,5560,18915,11025,11167,6948,22816,20832,6056,21720,7358,18726,7323,20040 Array ( [0] => 11011 [1] => 6946 [2] => 13982 [3] => 6899 [4] => 6057 [5] => 5560 [6] => 18915 [7] => 11025 [8] => 11167 [9] => 6948 [10] => 22816 [11] => 20832 [12] => 6056 [13] => 21720 [14] => 7358 [15] => 18726 [16] => 7323 [17] => 20040 )