มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,7256,18113,7356,5559,6292,7323,7857,7358,7208,5555,6058,11047,5723,24645,22811,8477,6691 Array ( [0] => 12052 [1] => 7256 [2] => 18113 [3] => 7356 [4] => 5559 [5] => 6292 [6] => 7323 [7] => 7857 [8] => 7358 [9] => 7208 [10] => 5555 [11] => 6058 [12] => 11047 [13] => 5723 [14] => 24645 [15] => 22811 [16] => 8477 [17] => 6691 )