มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11025,6694,7210,10546,6944,12052,6899,6866,7208,5554,6827,6865,21720,22811,6142,6947,5555,11168 Array ( [0] => 11025 [1] => 6694 [2] => 7210 [3] => 10546 [4] => 6944 [5] => 12052 [6] => 6899 [7] => 6866 [8] => 7208 [9] => 5554 [10] => 6827 [11] => 6865 [12] => 21720 [13] => 22811 [14] => 6142 [15] => 6947 [16] => 5555 [17] => 11168 )