มีสินค้า

109 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11027' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8464,11170,11023,10230,14755,11021,9325,13045,18673,19502,11031,18228,18676,11036,8433,13044,8466,11496 Array ( [0] => 8464 [1] => 11170 [2] => 11023 [3] => 10230 [4] => 14755 [5] => 11021 [6] => 9325 [7] => 13045 [8] => 18673 [9] => 19502 [10] => 11031 [11] => 18228 [12] => 18676 [13] => 11036 [14] => 8433 [15] => 13044 [16] => 8466 [17] => 11496 )