มีสินค้า

109 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11027' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13045,18673,8465,11496,11023,11170,11036,8467,11038,14755,18679,18228,8241,8466,9325,10230,8464,19502 Array ( [0] => 13045 [1] => 18673 [2] => 8465 [3] => 11496 [4] => 11023 [5] => 11170 [6] => 11036 [7] => 8467 [8] => 11038 [9] => 14755 [10] => 18679 [11] => 18228 [12] => 8241 [13] => 8466 [14] => 9325 [15] => 10230 [16] => 8464 [17] => 19502 )