มีสินค้า

99 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11026' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14686,8439,8436,8438,8539,8435,11029,11020,8437,11488,11032,22224,6496,10279,14693,4821,9421 Array ( [0] => 14686 [1] => 8439 [2] => 8436 [3] => 8438 [4] => 8539 [5] => 8435 [6] => 11029 [7] => 11020 [8] => 8437 [9] => 11488 [10] => 11032 [11] => 22224 [12] => 6496 [13] => 10279 [14] => 14693 [15] => 4821 [16] => 9421 )