มีสินค้า

99 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11026' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11032,10279,8438,4821,22224,11488,14693,11029,14686,11020,24014,9421,8437,8539,8436,8439,8435,6496 Array ( [0] => 11032 [1] => 10279 [2] => 8438 [3] => 4821 [4] => 22224 [5] => 11488 [6] => 14693 [7] => 11029 [8] => 14686 [9] => 11020 [10] => 24014 [11] => 9421 [12] => 8437 [13] => 8539 [14] => 8436 [15] => 8439 [16] => 8435 [17] => 6496 )