สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2685,2632,2984,2638,2635,2637,2642,2634,11034,2636,2639,2640,2633,3175,11151,20157,2641 Array ( [0] => 2685 [1] => 2632 [2] => 2984 [3] => 2638 [4] => 2635 [5] => 2637 [6] => 2642 [7] => 2634 [8] => 11034 [9] => 2636 [10] => 2639 [11] => 2640 [12] => 2633 [13] => 3175 [14] => 11151 [15] => 20157 [16] => 2641 )