สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2641,2640,2639,2633,11034,11151,2636,2635,2632,2984,2634,3175,2637,20157,2642,2638 Array ( [0] => 2641 [1] => 2640 [2] => 2639 [3] => 2633 [4] => 11034 [5] => 11151 [6] => 2636 [7] => 2635 [8] => 2632 [9] => 2984 [10] => 2634 [11] => 3175 [12] => 2637 [13] => 20157 [14] => 2642 [15] => 2638 )