สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20157,2640,2641,2632,2635,2637,2642,2639,3175,2634,2633,11034,2638,11151,2984,2636 Array ( [0] => 20157 [1] => 2640 [2] => 2641 [3] => 2632 [4] => 2635 [5] => 2637 [6] => 2642 [7] => 2639 [8] => 3175 [9] => 2634 [10] => 2633 [11] => 11034 [12] => 2638 [13] => 11151 [14] => 2984 [15] => 2636 )