สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8466,11496,13045,18676,8464,10230,11021,24093,8433,18679,14755,11027,8467,11170,9325,13044,11031,19502 Array ( [0] => 8466 [1] => 11496 [2] => 13045 [3] => 18676 [4] => 8464 [5] => 10230 [6] => 11021 [7] => 24093 [8] => 8433 [9] => 18679 [10] => 14755 [11] => 11027 [12] => 8467 [13] => 11170 [14] => 9325 [15] => 13044 [16] => 11031 [17] => 19502 )