สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14755,8433,18676,11036,10230,18679,13045,11021,11496,11038,8466,8465,8241,11027,8467,24093,11170,8464 Array ( [0] => 14755 [1] => 8433 [2] => 18676 [3] => 11036 [4] => 10230 [5] => 18679 [6] => 13045 [7] => 11021 [8] => 11496 [9] => 11038 [10] => 8466 [11] => 8465 [12] => 8241 [13] => 11027 [14] => 8467 [15] => 24093 [16] => 11170 [17] => 8464 )