สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11170,19502,8465,8466,10230,11036,8467,13045,18228,18676,11496,11031,11021,13044,11027,9325,8464,14755 Array ( [0] => 11170 [1] => 19502 [2] => 8465 [3] => 8466 [4] => 10230 [5] => 11036 [6] => 8467 [7] => 13045 [8] => 18228 [9] => 18676 [10] => 11496 [11] => 11031 [12] => 11021 [13] => 13044 [14] => 11027 [15] => 9325 [16] => 8464 [17] => 14755 )