สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12475,4948,2736,20309,21246,9367,6119,3162,22048,2734,22481,4347,5601,1515,18963,3890,21476,11238 Array ( [0] => 12475 [1] => 4948 [2] => 2736 [3] => 20309 [4] => 21246 [5] => 9367 [6] => 6119 [7] => 3162 [8] => 22048 [9] => 2734 [10] => 22481 [11] => 4347 [12] => 5601 [13] => 1515 [14] => 18963 [15] => 3890 [16] => 21476 [17] => 11238 )