สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1488,20695,2673,18213,18222,15589,23497,22872,22888,7328,22926,6608,11207,22552,10986,9292,19671,20298 Array ( [0] => 1488 [1] => 20695 [2] => 2673 [3] => 18213 [4] => 18222 [5] => 15589 [6] => 23497 [7] => 22872 [8] => 22888 [9] => 7328 [10] => 22926 [11] => 6608 [12] => 11207 [13] => 22552 [14] => 10986 [15] => 9292 [16] => 19671 [17] => 20298 )