สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11021' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24093,8467,11027,13045,8466,18673,11170,11023,13044,18228,11038,8464,8433,14755,11031,11036,10230,9325 Array ( [0] => 24093 [1] => 8467 [2] => 11027 [3] => 13045 [4] => 8466 [5] => 18673 [6] => 11170 [7] => 11023 [8] => 13044 [9] => 18228 [10] => 11038 [11] => 8464 [12] => 8433 [13] => 14755 [14] => 11031 [15] => 11036 [16] => 10230 [17] => 9325 )