สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11021' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11031,13045,8241,13044,11023,18228,11170,10230,11036,8465,18673,18679,18676,11496,8467,19502,8464,8466 Array ( [0] => 11031 [1] => 13045 [2] => 8241 [3] => 13044 [4] => 11023 [5] => 18228 [6] => 11170 [7] => 10230 [8] => 11036 [9] => 8465 [10] => 18673 [11] => 18679 [12] => 18676 [13] => 11496 [14] => 8467 [15] => 19502 [16] => 8464 [17] => 8466 )