สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11021' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13045,13044,11031,11496,8466,11170,18673,9325,8465,18679,8433,11038,11027,18228,8467,8464,11036,18676 Array ( [0] => 13045 [1] => 13044 [2] => 11031 [3] => 11496 [4] => 8466 [5] => 11170 [6] => 18673 [7] => 9325 [8] => 8465 [9] => 18679 [10] => 8433 [11] => 11038 [12] => 11027 [13] => 18228 [14] => 8467 [15] => 8464 [16] => 11036 [17] => 18676 )