สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11021' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13045,8467,11170,9325,18679,18676,8241,11036,11031,10230,8466,13044,18228,11023,11038,8464,8465,14755 Array ( [0] => 13045 [1] => 8467 [2] => 11170 [3] => 9325 [4] => 18679 [5] => 18676 [6] => 8241 [7] => 11036 [8] => 11031 [9] => 10230 [10] => 8466 [11] => 13044 [12] => 18228 [13] => 11023 [14] => 11038 [15] => 8464 [16] => 8465 [17] => 14755 )