สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8439,11029,8438,6496,11488,8436,8435,22224,8539,11026,24014,14693,8437,9421,14686,10279,11032,4821 Array ( [0] => 8439 [1] => 11029 [2] => 8438 [3] => 6496 [4] => 11488 [5] => 8436 [6] => 8435 [7] => 22224 [8] => 8539 [9] => 11026 [10] => 24014 [11] => 14693 [12] => 8437 [13] => 9421 [14] => 14686 [15] => 10279 [16] => 11032 [17] => 4821 )