สินค้าเหลือน้อย

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11029,8437,11488,8436,4821,11026,8435,14693,10279,8439,6496,11032,8539,9421,14686,8438,22224 Array ( [0] => 11029 [1] => 8437 [2] => 11488 [3] => 8436 [4] => 4821 [5] => 11026 [6] => 8435 [7] => 14693 [8] => 10279 [9] => 8439 [10] => 6496 [11] => 11032 [12] => 8539 [13] => 9421 [14] => 14686 [15] => 8438 [16] => 22224 )