สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11032,9421,8436,11026,8539,22224,10279,14693,4821,8435,24014,8438,6496,11488,11029,14686,8437,8439 Array ( [0] => 11032 [1] => 9421 [2] => 8436 [3] => 11026 [4] => 8539 [5] => 22224 [6] => 10279 [7] => 14693 [8] => 4821 [9] => 8435 [10] => 24014 [11] => 8438 [12] => 6496 [13] => 11488 [14] => 11029 [15] => 14686 [16] => 8437 [17] => 8439 )