สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5481,5640,22411,21699,17478,23597,6202,23714,21646,20858,18596,4271,22426,1874,23487,10592,2812,23787 Array ( [0] => 5481 [1] => 5640 [2] => 22411 [3] => 21699 [4] => 17478 [5] => 23597 [6] => 6202 [7] => 23714 [8] => 21646 [9] => 20858 [10] => 18596 [11] => 4271 [12] => 22426 [13] => 1874 [14] => 23487 [15] => 10592 [16] => 2812 [17] => 23787 )