สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21025,3940,1210,4152,5231,10290,1338,2750,262,1320,14612,1524,9122,7900,12482,21795,4051,5616 Array ( [0] => 21025 [1] => 3940 [2] => 1210 [3] => 4152 [4] => 5231 [5] => 10290 [6] => 1338 [7] => 2750 [8] => 262 [9] => 1320 [10] => 14612 [11] => 1524 [12] => 9122 [13] => 7900 [14] => 12482 [15] => 21795 [16] => 4051 [17] => 5616 )