มีสินค้า

490 BAHT
990 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11018' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24387,14167,1778,18854,14498,17145,8874,10482,24233,20565,23892,24701,18158,15626,1822,20340,8039,21273 Array ( [0] => 24387 [1] => 14167 [2] => 1778 [3] => 18854 [4] => 14498 [5] => 17145 [6] => 8874 [7] => 10482 [8] => 24233 [9] => 20565 [10] => 23892 [11] => 24701 [12] => 18158 [13] => 15626 [14] => 1822 [15] => 20340 [16] => 8039 [17] => 21273 )