มีสินค้า

490 BAHT
990 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11018' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2203,4406,13072,9326,6995,20566,17856,11960,13884,12506,1784,22313,2197,21629,1828,22787,12932,147 Array ( [0] => 2203 [1] => 4406 [2] => 13072 [3] => 9326 [4] => 6995 [5] => 20566 [6] => 17856 [7] => 11960 [8] => 13884 [9] => 12506 [10] => 1784 [11] => 22313 [12] => 2197 [13] => 21629 [14] => 1828 [15] => 22787 [16] => 12932 [17] => 147 )