มีสินค้า

490 BAHT
990 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11017' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17855,10602,13968,4341,1803,17151,1778,21291,12432,21260,23834,21109,8881,19814,17515,21583,1846,18707 Array ( [0] => 17855 [1] => 10602 [2] => 13968 [3] => 4341 [4] => 1803 [5] => 17151 [6] => 1778 [7] => 21291 [8] => 12432 [9] => 21260 [10] => 23834 [11] => 21109 [12] => 8881 [13] => 19814 [14] => 17515 [15] => 21583 [16] => 1846 [17] => 18707 )