มีสินค้า

490 BAHT
990 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11017' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21857,10032,20562,1783,14083,13088,8771,20569,21781,1789,9442,14956,22879,8047,14500,10033,15435,12814 Array ( [0] => 21857 [1] => 10032 [2] => 20562 [3] => 1783 [4] => 14083 [5] => 13088 [6] => 8771 [7] => 20569 [8] => 21781 [9] => 1789 [10] => 9442 [11] => 14956 [12] => 22879 [13] => 8047 [14] => 14500 [15] => 10033 [16] => 15435 [17] => 12814 )