มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6058,6947,6436,6944,11168,22811,5558,6292,22976,11047,5559,7357,6827,6945,23296,6694,10367,5854 Array ( [0] => 6058 [1] => 6947 [2] => 6436 [3] => 6944 [4] => 11168 [5] => 22811 [6] => 5558 [7] => 6292 [8] => 22976 [9] => 11047 [10] => 5559 [11] => 7357 [12] => 6827 [13] => 6945 [14] => 23296 [15] => 6694 [16] => 10367 [17] => 5854 )