มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22811,6866,11047,6056,6827,18726,21506,10367,7323,20041,5552,18336,21720,5875,13054,18113,7209,7358 Array ( [0] => 22811 [1] => 6866 [2] => 11047 [3] => 6056 [4] => 6827 [5] => 18726 [6] => 21506 [7] => 10367 [8] => 7323 [9] => 20041 [10] => 5552 [11] => 18336 [12] => 21720 [13] => 5875 [14] => 13054 [15] => 18113 [16] => 7209 [17] => 7358 )