พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'10996' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25156,2673,8281,1489,25214,25500,18463,25378,23324,1511,24586,22597,24755,25049,13376,3341,2690,22286 Array ( [0] => 25156 [1] => 2673 [2] => 8281 [3] => 1489 [4] => 25214 [5] => 25500 [6] => 18463 [7] => 25378 [8] => 23324 [9] => 1511 [10] => 24586 [11] => 22597 [12] => 24755 [13] => 25049 [14] => 13376 [15] => 3341 [16] => 2690 [17] => 22286 )