สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart

The must-have item for concerts! The T-shirt color is different for each venue. Let's wear these T-shirt and get excited!

Product Size: S Size (Length 660 × Width 490 × Sleeve 190 mm)

Material: Cotton
Printing: 3 color
Package: OPP bag

q select pid from dex_product where pid<>'10933' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7025,9352,10628,10051,5573,8202,4932,11809,11476,15538,17117,16856,10205,15212,5396,4936,12919,12326 Array ( [0] => 7025 [1] => 9352 [2] => 10628 [3] => 10051 [4] => 5573 [5] => 8202 [6] => 4932 [7] => 11809 [8] => 11476 [9] => 15538 [10] => 17117 [11] => 16856 [12] => 10205 [13] => 15212 [14] => 5396 [15] => 4936 [16] => 12919 [17] => 12326 )