สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart

The must-have item for concerts! The T-shirt color is different for each venue. Let's wear these T-shirt and get excited!

Product Size: S Size (Length 660 × Width 490 × Sleeve 190 mm)

Material: Cotton
Printing: 3 color
Package: OPP bag

q select pid from dex_product where pid<>'10933' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17129,8586,8195,9956,16470,8204,23126,15529,8071,8201,15242,15591,7296,10194,16105,17578,12755,10409 Array ( [0] => 17129 [1] => 8586 [2] => 8195 [3] => 9956 [4] => 16470 [5] => 8204 [6] => 23126 [7] => 15529 [8] => 8071 [9] => 8201 [10] => 15242 [11] => 15591 [12] => 7296 [13] => 10194 [14] => 16105 [15] => 17578 [16] => 12755 [17] => 10409 )