มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

 

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน (cotton)
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้

 

q select pid from dex_product where pid<>'10872' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20574,2213,5113,18919,23022,5012,1834,14621,2214,19631,1820,2177,13931,9583,8720,22990,16191,2150 Array ( [0] => 20574 [1] => 2213 [2] => 5113 [3] => 18919 [4] => 23022 [5] => 5012 [6] => 1834 [7] => 14621 [8] => 2214 [9] => 19631 [10] => 1820 [11] => 2177 [12] => 13931 [13] => 9583 [14] => 8720 [15] => 22990 [16] => 16191 [17] => 2150 )