สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10858' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6459,14549,11234,17180,21704,11197,6309,19507,18467,15792,3444,9145,10633,21164,8297,21591,20199,20790 Array ( [0] => 6459 [1] => 14549 [2] => 11234 [3] => 17180 [4] => 21704 [5] => 11197 [6] => 6309 [7] => 19507 [8] => 18467 [9] => 15792 [10] => 3444 [11] => 9145 [12] => 10633 [13] => 21164 [14] => 8297 [15] => 21591 [16] => 20199 [17] => 20790 )