พรีออเดอร์

สินค้า Pre-Order หมวด CD จะปิดรับออเดอร์ทุกสิ้นเดือนที่สั่ง และได้สินค้าในเดือนถัดไป

1,150 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์

Original soundtrack of "A.I.C.O. Incarnation". Features BGMs, opening theme "A.I.C.O." and ending theme "Michi no Kanata".