มีสินค้า

2,800 BAHT
add to cart

- มีบุ๊คเล็ท

- มีกล่องสะสม

q select pid from dex_product where pid<>'10831' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8173,15383,10183,17129,12108,17577,7035,7298,18338,12324,21070,16615,6675,7882,21504,10843,17672,8089 Array ( [0] => 8173 [1] => 15383 [2] => 10183 [3] => 17129 [4] => 12108 [5] => 17577 [6] => 7035 [7] => 7298 [8] => 18338 [9] => 12324 [10] => 21070 [11] => 16615 [12] => 6675 [13] => 7882 [14] => 21504 [15] => 10843 [16] => 17672 [17] => 8089 )