มีสินค้า

2,800 BAHT
add to cart

- มีบุ๊คเล็ท

- มีกล่องสะสม

q select pid from dex_product where pid<>'10831' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17221,17649,11155,7304,8190,17753,7306,21045,21047,8529,17582,10410,15217,21077,8188,10948,8327,4777 Array ( [0] => 17221 [1] => 17649 [2] => 11155 [3] => 7304 [4] => 8190 [5] => 17753 [6] => 7306 [7] => 21045 [8] => 21047 [9] => 8529 [10] => 17582 [11] => 10410 [12] => 15217 [13] => 21077 [14] => 8188 [15] => 10948 [16] => 8327 [17] => 4777 )