มีสินค้า

2,800 BAHT
add to cart

- มีบุ๊คเล็ท

- มีกล่องสะสม

q select pid from dex_product where pid<>'10831' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8080,21040,10355,17587,11153,15535,22780,21504,12322,17708,15204,23566,20840,21031,8189,5834,8597,11477 Array ( [0] => 8080 [1] => 21040 [2] => 10355 [3] => 17587 [4] => 11153 [5] => 15535 [6] => 22780 [7] => 21504 [8] => 12322 [9] => 17708 [10] => 15204 [11] => 23566 [12] => 20840 [13] => 21031 [14] => 8189 [15] => 5834 [16] => 8597 [17] => 11477 )