มีสินค้า

2,800 BAHT
add to cart

- มีบุ๊คเล็ท

- มีกล่องสะสม

q select pid from dex_product where pid<>'10831' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21094,8054,8597,16827,16845,15224,14029,21081,15237,15213,9805,8209,5841,8810,21048,16859,12318,7283 Array ( [0] => 21094 [1] => 8054 [2] => 8597 [3] => 16827 [4] => 16845 [5] => 15224 [6] => 14029 [7] => 21081 [8] => 15237 [9] => 15213 [10] => 9805 [11] => 8209 [12] => 5841 [13] => 8810 [14] => 21048 [15] => 16859 [16] => 12318 [17] => 7283 )