มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8735,11094,22456,8758,9906,13053,9892,17184,20947,22015,11092,19966,10559,8746,22556,8756,22815,8726 Array ( [0] => 8735 [1] => 11094 [2] => 22456 [3] => 8758 [4] => 9906 [5] => 13053 [6] => 9892 [7] => 17184 [8] => 20947 [9] => 22015 [10] => 11092 [11] => 19966 [12] => 10559 [13] => 8746 [14] => 22556 [15] => 8756 [16] => 22815 [17] => 8726 )