มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8757,13053,11095,8748,22815,9913,9906,10547,17703,22556,8749,8726,9904,20947,8752,9895,9898,9902 Array ( [0] => 8757 [1] => 13053 [2] => 11095 [3] => 8748 [4] => 22815 [5] => 9913 [6] => 9906 [7] => 10547 [8] => 17703 [9] => 22556 [10] => 8749 [11] => 8726 [12] => 9904 [13] => 20947 [14] => 8752 [15] => 9895 [16] => 9898 [17] => 9902 )