มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22815,8727,8746,11086,10563,22014,9901,15565,9906,8759,11087,8762,19966,8755,9893,8744,8750,8721 Array ( [0] => 22815 [1] => 8727 [2] => 8746 [3] => 11086 [4] => 10563 [5] => 22014 [6] => 9901 [7] => 15565 [8] => 9906 [9] => 8759 [10] => 11087 [11] => 8762 [12] => 19966 [13] => 8755 [14] => 9893 [15] => 8744 [16] => 8750 [17] => 8721 )