มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,19648,9912,9916,9910,21230,8726,21229,8756,20091,11452,8757,20953,22014,8750,10563,9894,8744 Array ( [0] => 8743 [1] => 19648 [2] => 9912 [3] => 9916 [4] => 9910 [5] => 21230 [6] => 8726 [7] => 21229 [8] => 8756 [9] => 20091 [10] => 11452 [11] => 8757 [12] => 20953 [13] => 22014 [14] => 8750 [15] => 10563 [16] => 9894 [17] => 8744 )