สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8723,8759,8726,21230,9899,11089,11087,17184,11093,10563,10562,8761,8746,9907,8758,10232,10752,9892 Array ( [0] => 8723 [1] => 8759 [2] => 8726 [3] => 21230 [4] => 9899 [5] => 11089 [6] => 11087 [7] => 17184 [8] => 11093 [9] => 10563 [10] => 10562 [11] => 8761 [12] => 8746 [13] => 9907 [14] => 8758 [15] => 10232 [16] => 10752 [17] => 9892 )