สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8723,20947,11452,10753,22556,8732,10547,13157,20091,10828,8730,9905,19967,17701,8738,8758,8744,8748 Array ( [0] => 8723 [1] => 20947 [2] => 11452 [3] => 10753 [4] => 22556 [5] => 8732 [6] => 10547 [7] => 13157 [8] => 20091 [9] => 10828 [10] => 8730 [11] => 9905 [12] => 19967 [13] => 17701 [14] => 8738 [15] => 8758 [16] => 8744 [17] => 8748 )