สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8732,10547,8755,8750,11089,8761,9898,11096,8745,9909,19966,8760,10830,17677,24018,8737,8733,22015 Array ( [0] => 8732 [1] => 10547 [2] => 8755 [3] => 8750 [4] => 11089 [5] => 8761 [6] => 9898 [7] => 11096 [8] => 8745 [9] => 9909 [10] => 19966 [11] => 8760 [12] => 10830 [13] => 17677 [14] => 24018 [15] => 8737 [16] => 8733 [17] => 22015 )