สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9901,8737,17677,8755,9905,9904,8754,11091,8738,8756,9900,8746,15565,9906,8748,22014,10563,19966 Array ( [0] => 9901 [1] => 8737 [2] => 17677 [3] => 8755 [4] => 9905 [5] => 9904 [6] => 8754 [7] => 11091 [8] => 8738 [9] => 8756 [10] => 9900 [11] => 8746 [12] => 15565 [13] => 9906 [14] => 8748 [15] => 22014 [16] => 10563 [17] => 19966 )