สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10560,10562,10547,15565,8733,11087,8726,17184,8748,11091,10829,22556,11097,10830,8722,8730,11089,13053 Array ( [0] => 10560 [1] => 10562 [2] => 10547 [3] => 15565 [4] => 8733 [5] => 11087 [6] => 8726 [7] => 17184 [8] => 8748 [9] => 11091 [10] => 10829 [11] => 22556 [12] => 11097 [13] => 10830 [14] => 8722 [15] => 8730 [16] => 11089 [17] => 13053 )