สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8722,9905,22456,11092,8733,9904,11090,9892,8755,21230,8723,11087,23458,11094,8747,8738,9908,22015 Array ( [0] => 8722 [1] => 9905 [2] => 22456 [3] => 11092 [4] => 8733 [5] => 9904 [6] => 11090 [7] => 9892 [8] => 8755 [9] => 21230 [10] => 8723 [11] => 11087 [12] => 23458 [13] => 11094 [14] => 8747 [15] => 8738 [16] => 9908 [17] => 22015 )