สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9910,11097,8737,22014,11094,9900,8743,17703,15565,11088,10562,9909,11090,8762,21230,9916,19966,9913 Array ( [0] => 9910 [1] => 11097 [2] => 8737 [3] => 22014 [4] => 11094 [5] => 9900 [6] => 8743 [7] => 17703 [8] => 15565 [9] => 11088 [10] => 10562 [11] => 9909 [12] => 11090 [13] => 8762 [14] => 21230 [15] => 9916 [16] => 19966 [17] => 9913 )