สินค้าหมด

GUNPLA

308 BAHT
400 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1082' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3048,6965,6963,4944,5003,7227,7385,3049,9847,5595,3513,8971,1943,7254,1356,17170,4107,4320 Array ( [0] => 3048 [1] => 6965 [2] => 6963 [3] => 4944 [4] => 5003 [5] => 7227 [6] => 7385 [7] => 3049 [8] => 9847 [9] => 5595 [10] => 3513 [11] => 8971 [12] => 1943 [13] => 7254 [14] => 1356 [15] => 17170 [16] => 4107 [17] => 4320 )