สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10789' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17478,10849,8397,10888,25157,14608,17396,5397,2948,22280,20936,6589,15508,4005,12490,20122,24469,24988 Array ( [0] => 17478 [1] => 10849 [2] => 8397 [3] => 10888 [4] => 25157 [5] => 14608 [6] => 17396 [7] => 5397 [8] => 2948 [9] => 22280 [10] => 20936 [11] => 6589 [12] => 15508 [13] => 4005 [14] => 12490 [15] => 20122 [16] => 24469 [17] => 24988 )