สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10789' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19987,20352,6649,18596,1511,9258,5679,7332,9794,5906,3986,22884,21651,18594,18598,10715,3168,2994 Array ( [0] => 19987 [1] => 20352 [2] => 6649 [3] => 18596 [4] => 1511 [5] => 9258 [6] => 5679 [7] => 7332 [8] => 9794 [9] => 5906 [10] => 3986 [11] => 22884 [12] => 21651 [13] => 18594 [14] => 18598 [15] => 10715 [16] => 3168 [17] => 2994 )