สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10789' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8357,6860,20126,3882,20793,6252,6422,15506,13722,2730,3623,3193,22092,5778,4008,12965,17301,10042 Array ( [0] => 8357 [1] => 6860 [2] => 20126 [3] => 3882 [4] => 20793 [5] => 6252 [6] => 6422 [7] => 15506 [8] => 13722 [9] => 2730 [10] => 3623 [11] => 3193 [12] => 22092 [13] => 5778 [14] => 4008 [15] => 12965 [16] => 17301 [17] => 10042 )