สินค้าหมด

1,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10788' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3192,6453,2934,1294,21619,23419,21531,3628,6305,17494,4832,8715,22480,22834,6275,4152,22276,15834 Array ( [0] => 3192 [1] => 6453 [2] => 2934 [3] => 1294 [4] => 21619 [5] => 23419 [6] => 21531 [7] => 3628 [8] => 6305 [9] => 17494 [10] => 4832 [11] => 8715 [12] => 22480 [13] => 22834 [14] => 6275 [15] => 4152 [16] => 22276 [17] => 15834 )