สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
add to cart

■ Specification

[Size] Tom Height about 50 mm, Jelly about 35 mm 
[Product Material] PVC

■ Product composition

1 figure in 1 figure 
(blind package) 
All 6 types 
* Unopened 1 BOX makes all 6 kinds. 
1 BOX = 8 packs included

■ Source

KADOKAWA CORPORATION

q select pid from dex_product where pid<>'10783' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6331,25558,4068,22465,6507,6076,17404,24149,9217,22095,3834,2890,24751,23294,14676,6650,4941,5923 Array ( [0] => 6331 [1] => 25558 [2] => 4068 [3] => 22465 [4] => 6507 [5] => 6076 [6] => 17404 [7] => 24149 [8] => 9217 [9] => 22095 [10] => 3834 [11] => 2890 [12] => 24751 [13] => 23294 [14] => 14676 [15] => 6650 [16] => 4941 [17] => 5923 )