สินค้าหมด

540 BAHT
900 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1078' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4321,1355,9158,7377,4320,8158,1946,4319,5864,7254,4839,4838,7374,5192,7467,1353,4985,1717 Array ( [0] => 4321 [1] => 1355 [2] => 9158 [3] => 7377 [4] => 4320 [5] => 8158 [6] => 1946 [7] => 4319 [8] => 5864 [9] => 7254 [10] => 4839 [11] => 4838 [12] => 7374 [13] => 5192 [14] => 7467 [15] => 1353 [16] => 4985 [17] => 1717 )