สินค้าหมด

9,300 BAHT
10500 BAHT

PKG SIZE
(Not fixed)

390*310*91 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10728' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10319,10344,23488,9227,3933,8630,3591,1092,3928,3952,21443,24958,10320,13641,3431,8628,4245,5062 Array ( [0] => 10319 [1] => 10344 [2] => 23488 [3] => 9227 [4] => 3933 [5] => 8630 [6] => 3591 [7] => 1092 [8] => 3928 [9] => 3952 [10] => 21443 [11] => 24958 [12] => 10320 [13] => 13641 [14] => 3431 [15] => 8628 [16] => 4245 [17] => 5062 )