สินค้าหมด

3,350 BAHT
3800 BAHT

PKG SIZE
(Not fixed)


390*310*140 mm.

q select pid from dex_product where pid<>'10726' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1294,6869,17659,4033,21618,9769,18465,1095,4272,16117,5165,6134,19738,8984,3643,2610,6799,10446 Array ( [0] => 1294 [1] => 6869 [2] => 17659 [3] => 4033 [4] => 21618 [5] => 9769 [6] => 18465 [7] => 1095 [8] => 4272 [9] => 16117 [10] => 5165 [11] => 6134 [12] => 19738 [13] => 8984 [14] => 3643 [15] => 2610 [16] => 6799 [17] => 10446 )