สินค้าหมด

2,340 BAHT
3800 BAHT

PKG SIZE
(Not fixed)


390*310*140 mm.

q select pid from dex_product where pid<>'10726' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5654,1453,15789,3026,19049,9380,14457,4202,21646,10786,13090,13035,22503,22042,6275,16128,20306,4068 Array ( [0] => 5654 [1] => 1453 [2] => 15789 [3] => 3026 [4] => 19049 [5] => 9380 [6] => 14457 [7] => 4202 [8] => 21646 [9] => 10786 [10] => 13090 [11] => 13035 [12] => 22503 [13] => 22042 [14] => 6275 [15] => 16128 [16] => 20306 [17] => 4068 )