สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10721' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1063,6859,1069,14133,9495,1060,8308,1865,4121,4092,8410,1868,3412,10973,4982,4122,6858,8309 Array ( [0] => 1063 [1] => 6859 [2] => 1069 [3] => 14133 [4] => 9495 [5] => 1060 [6] => 8308 [7] => 1865 [8] => 4121 [9] => 4092 [10] => 8410 [11] => 1868 [12] => 3412 [13] => 10973 [14] => 4982 [15] => 4122 [16] => 6858 [17] => 8309 )