สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10721' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10343,2049,8308,10860,8159,1871,1939,1868,3413,8309,1060,9495,9497,1866,3412,1088,4982,3046 Array ( [0] => 10343 [1] => 2049 [2] => 8308 [3] => 10860 [4] => 8159 [5] => 1871 [6] => 1939 [7] => 1868 [8] => 3413 [9] => 8309 [10] => 1060 [11] => 9495 [12] => 9497 [13] => 1866 [14] => 3412 [15] => 1088 [16] => 4982 [17] => 3046 )