สินค้าเหลือน้อย

6,000 BAHT
10000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/100

[Set Contents]
-Runner x39
-Foil sticker x1
-Marking sticker x1
-Tube x1
-Lead wire x1
-Screw x14 (long x5, single x9)
-Instruction paper x1


PKG SIZE
(Not fixed)

560*398*170

/
q select pid from dex_product where pid<>'10720' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13826,7366,18243,12525,18787,13355,7315,15403,15417,16157,5715,14689,14683,6851,10340,15412,2274,13316 Array ( [0] => 13826 [1] => 7366 [2] => 18243 [3] => 12525 [4] => 18787 [5] => 13355 [6] => 7315 [7] => 15403 [8] => 15417 [9] => 16157 [10] => 5715 [11] => 14689 [12] => 14683 [13] => 6851 [14] => 10340 [15] => 15412 [16] => 2274 [17] => 13316 )