สินค้าเหลือน้อย

8,000 BAHT
10000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/100

[Set Contents]
-Runner x39
-Foil sticker x1
-Marking sticker x1
-Tube x1
-Lead wire x1
-Screw x14 (long x5, single x9)
-Instruction paper x1


PKG SIZE
(Not fixed)

560*398*170

/
q select pid from dex_product where pid<>'10720' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19407,12044,13338,17492,13860,13346,573,308,2275,12781,16157,15430,1632,16153,13299,6898,19474,21126 Array ( [0] => 19407 [1] => 12044 [2] => 13338 [3] => 17492 [4] => 13860 [5] => 13346 [6] => 573 [7] => 308 [8] => 2275 [9] => 12781 [10] => 16157 [11] => 15430 [12] => 1632 [13] => 16153 [14] => 13299 [15] => 6898 [16] => 19474 [17] => 21126 )