สินค้าหมด

1,295 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10719' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1136,22557,3055,1133,3059,1114,4247,1111,4994,11516,9272,3058,6098,1108,10750,4574,3125,1127 Array ( [0] => 1136 [1] => 22557 [2] => 3055 [3] => 1133 [4] => 3059 [5] => 1114 [6] => 4247 [7] => 1111 [8] => 4994 [9] => 11516 [10] => 9272 [11] => 3058 [12] => 6098 [13] => 1108 [14] => 10750 [15] => 4574 [16] => 3125 [17] => 1127 )