สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10719' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4326,4994,1112,6943,2270,9852,1107,3096,21207,6164,4131,9853,21211,1127,22226,8133,5058,5045 Array ( [0] => 4326 [1] => 4994 [2] => 1112 [3] => 6943 [4] => 2270 [5] => 9852 [6] => 1107 [7] => 3096 [8] => 21207 [9] => 6164 [10] => 4131 [11] => 9853 [12] => 21211 [13] => 1127 [14] => 22226 [15] => 8133 [16] => 5058 [17] => 5045 )