สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10719' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1631,5058,1630,10240,4778,17675,1134,1123,3125,9070,1131,9852,6164,1127,20062,8160,4155,1137 Array ( [0] => 1631 [1] => 5058 [2] => 1630 [3] => 10240 [4] => 4778 [5] => 17675 [6] => 1134 [7] => 1123 [8] => 3125 [9] => 9070 [10] => 1131 [11] => 9852 [12] => 6164 [13] => 1127 [14] => 20062 [15] => 8160 [16] => 4155 [17] => 1137 )