สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10719' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8160,1130,18986,10521,5045,3098,927,8133,20903,1132,5268,3592,4574,17388,7245,3059,3058,1127 Array ( [0] => 8160 [1] => 1130 [2] => 18986 [3] => 10521 [4] => 5045 [5] => 3098 [6] => 927 [7] => 8133 [8] => 20903 [9] => 1132 [10] => 5268 [11] => 3592 [12] => 4574 [13] => 17388 [14] => 7245 [15] => 3059 [16] => 3058 [17] => 1127 )