พรีออเดอร์

สินค้า Pre-Order หมวด CD จะปิดรับออเดอร์ทุกสิ้นเดือนที่สั่ง และได้สินค้าในเดือนถัดไป

2,800 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring live footage from the "DearDream 1st LIVE 'Real Dream'" event held in 2017 May 4th. Comes including special packaging, 2 blu-ray disks and a photo bool.