พรีออเดอร์

.

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

The much anticipated new single from ""The Idolmaster Million Live" featuring a brand new illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'10708' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5254,9138,13084,4757,6256,12761,18976,11612,1384,9774,12862,9797,5233,11620,3152,1377,3327,3816 Array ( [0] => 5254 [1] => 9138 [2] => 13084 [3] => 4757 [4] => 6256 [5] => 12761 [6] => 18976 [7] => 11612 [8] => 1384 [9] => 9774 [10] => 12862 [11] => 9797 [12] => 5233 [13] => 11620 [14] => 3152 [15] => 1377 [16] => 3327 [17] => 3816 )