พรีออเดอร์

.

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

The much anticipated new single from ""The Idolmaster Million Live" featuring a brand new illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'10708' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3154,6250,11608,3260,9795,11619,5900,8372,1378,2508,1384,9921,9774,4221,5097,20187,6255,4212 Array ( [0] => 3154 [1] => 6250 [2] => 11608 [3] => 3260 [4] => 9795 [5] => 11619 [6] => 5900 [7] => 8372 [8] => 1378 [9] => 2508 [10] => 1384 [11] => 9921 [12] => 9774 [13] => 4221 [14] => 5097 [15] => 20187 [16] => 6255 [17] => 4212 )