พรีออเดอร์

.

500 BAHT
650 BAHT
พรีออเดอร์

5th single relase from the voice actor Daisuke Namikawa

q select pid from dex_product where pid<>'10702' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25318,1528,22629,3040,22587,17993,18602,1346,6261,13730,18459,8256,21018,24969,19339,20262,6245,23935 Array ( [0] => 25318 [1] => 1528 [2] => 22629 [3] => 3040 [4] => 22587 [5] => 17993 [6] => 18602 [7] => 1346 [8] => 6261 [9] => 13730 [10] => 18459 [11] => 8256 [12] => 21018 [13] => 24969 [14] => 19339 [15] => 20262 [16] => 6245 [17] => 23935 )