พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

5th single relase from the voice actor Daisuke Namikawa

q select pid from dex_product where pid<>'10701' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8280,4423,21915,2608,11985,13719,1432,6473,5350,23709,20089,7818,3896,1564,6445,23844,17660,3456 Array ( [0] => 8280 [1] => 4423 [2] => 21915 [3] => 2608 [4] => 11985 [5] => 13719 [6] => 1432 [7] => 6473 [8] => 5350 [9] => 23709 [10] => 20089 [11] => 7818 [12] => 3896 [13] => 1564 [14] => 6445 [15] => 23844 [16] => 17660 [17] => 3456 )