พรีออเดอร์

สินค้า Pre-Order หมวด CD จะปิดรับออเดอร์ทุกสิ้นเดือนที่สั่ง และได้สินค้าในเดือนถัดไป

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

The 12th release from the STARTING GATE series featuring 3 voice actress.