สินค้าหมด

450 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10651' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,789,10541,1621,8835,6286,9597,1619,783,5976,6153,7064,3467,6978,3610,9596,4795,7224,1171 Array ( [0] => 789 [1] => 10541 [2] => 1621 [3] => 8835 [4] => 6286 [5] => 9597 [6] => 1619 [7] => 783 [8] => 5976 [9] => 6153 [10] => 7064 [11] => 3467 [12] => 6978 [13] => 3610 [14] => 9596 [15] => 4795 [16] => 7224 [17] => 1171 )