สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10651' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1622,20898,9598,787,9107,4113,10533,9623,3926,7382,793,10013,11115,6153,6004,10325,3589,788 Array ( [0] => 1622 [1] => 20898 [2] => 9598 [3] => 787 [4] => 9107 [5] => 4113 [6] => 10533 [7] => 9623 [8] => 3926 [9] => 7382 [10] => 793 [11] => 10013 [12] => 11115 [13] => 6153 [14] => 6004 [15] => 10325 [16] => 3589 [17] => 788 )