สินค้าหมด

129 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10646' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12115,8188,17146,21071,21455,16821,12119,22087,16820,20210,8209,16819,15383,12118,20023,17579,17584,15607 Array ( [0] => 12115 [1] => 8188 [2] => 17146 [3] => 21071 [4] => 21455 [5] => 16821 [6] => 12119 [7] => 22087 [8] => 16820 [9] => 20210 [10] => 8209 [11] => 16819 [12] => 15383 [13] => 12118 [14] => 20023 [15] => 17579 [16] => 17584 [17] => 15607 )