สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7324,22408,2157,2158,5034,2154,22844,2161,2155,24008,2153,2151,2152,11340,22437,2159 Array ( [0] => 7324 [1] => 22408 [2] => 2157 [3] => 2158 [4] => 5034 [5] => 2154 [6] => 22844 [7] => 2161 [8] => 2155 [9] => 24008 [10] => 2153 [11] => 2151 [12] => 2152 [13] => 11340 [14] => 22437 [15] => 2159 )