สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22844,11340,2158,2157,2152,22408,2161,22437,5034,2154,2153,2159,7324,2155,2151 Array ( [0] => 22844 [1] => 11340 [2] => 2158 [3] => 2157 [4] => 2152 [5] => 22408 [6] => 2161 [7] => 22437 [8] => 5034 [9] => 2154 [10] => 2153 [11] => 2159 [12] => 7324 [13] => 2155 [14] => 2151 )