สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11340,2158,7324,2154,2159,2155,22844,5034,22437,2152,2157,2161,2153,2151,22408 Array ( [0] => 11340 [1] => 2158 [2] => 7324 [3] => 2154 [4] => 2159 [5] => 2155 [6] => 22844 [7] => 5034 [8] => 22437 [9] => 2152 [10] => 2157 [11] => 2161 [12] => 2153 [13] => 2151 [14] => 22408 )