สินค้าหมด

199 BAHT

Size 120 mm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'10640' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2152,24008,22844,7324,2153,2158,2151,2161,2159,2155,2157,5034,11340,22437,2154,22408 Array ( [0] => 2152 [1] => 24008 [2] => 22844 [3] => 7324 [4] => 2153 [5] => 2158 [6] => 2151 [7] => 2161 [8] => 2159 [9] => 2155 [10] => 2157 [11] => 5034 [12] => 11340 [13] => 22437 [14] => 2154 [15] => 22408 )