สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10627' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10199,10661,17583,6766,12319,10204,17141,17149,9113,10207,7890,5488,12106,15537,8083,3899,21076,11160 Array ( [0] => 10199 [1] => 10661 [2] => 17583 [3] => 6766 [4] => 12319 [5] => 10204 [6] => 17141 [7] => 17149 [8] => 9113 [9] => 10207 [10] => 7890 [11] => 5488 [12] => 12106 [13] => 15537 [14] => 8083 [15] => 3899 [16] => 21076 [17] => 11160 )